29/01/2020

#13 Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar

0:00 00:17:21

29/01/2020

#13 Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Arbetsmiljön påverkar det dagliga arbetet för arbetstagarna såväl som bolagets resultat. En trygg arbetsmiljö vidgar utrymmet för prestation och ger förutsättningar för låga sjuktal. Arbetsmiljön är också arbetsgivarens ansvar. I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson hanteringen av arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet.