16/01/2020

#12 Värvningsförbud - förbud att plocka med sig medarbetare

0:00 00:14:29

16/01/2020

#12 Värvningsförbud - förbud att plocka med sig medarbetare

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Hösten 2018 kom två rättsfall från Arbetsdomstolen som skapat stor diskussion. Rättsfallen AD 2018 nr 61 samt AD 2018 nr 62 tar upp frågan kring en arbetsgivares rätt att hindra arbetstagare från att värva tidigare kollegor efter att anställningen har upphört. I avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp, advokat, och Sofia Dam Wahlin, advokat, rättsfallen och de slutsatser som kan dras gällande värvningsförbud.