22/02/2021

108: Lars Calmfors: "Skatteskifte i sikte"

0:00 00:56:09

22/02/2021

108: Lars Calmfors: "Skatteskifte i sikte"

by Monopol Media

  • Show notes

Det är flera saker som nationalekonomen Lars Calmfors tycker är underligt med den svenska coronastrategin. Den har även blottlagt brister i svensk välfärd som knappast avtar på sikt. Tvärtom, menar Calmfors. I en framtid då vi lever längre och de offentliga finanserna måste öka förespråkar han en genomarbetad skattereform. Han vill se ett skifte från skatt på inkomst till ökad skatt för konsumtion. Det handlar om minskade marginalskatter på höga inkomster – men höjda konsumtionsskatter, alltså mer moms på fler varor och tjänster. Men även beskattning på ägda bostäder, samt en mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning. Därtill önskar han att politiker införde och utvärderades efter tydligt uppsatt sysselsättningsmål. Han talar också om hur han har wallraffat fackföreningarnas närvaro på nätet för att förstå varför antalet medlemsantal skjutit i höjden så kraftigt. För LO:s del uppvisar nu centralorganisationen den största ökningen på över 35 år.